053-9443556
זהו מספר מקשר  הסבר על מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu במסעדת רונדבו - Rendez vous, נווה צדק, תל אביב
 

menu מסעדת רונדבו - Rendez vous, נווה צדק, תל אביב

 
 
 
רונדבו
 
 
 
 
 
 

Plats du jour

 
 
Dimanche
 
 
109 ₪
 
 
 
Linguine all'Amatriciana au loup de mer
(linguine Aglio E Olio, cubes de loup, tomates, oignons, chili et basilic)
 
Lundi
 
 
229 ₪
 
 
 
(La paella, poissons, légumes et safran (2 pers
 
Mardi
 
 
79 ₪
 
 
 
Pissaladière, oignons à la lyonnaise, anchois et olives
 
Mercredi
 
 
88 ₪
 
 
 
Risotto champignons Funghi Porcini, petits pois, Parmesan
 
Jeudi
 
 
98 ₪
 
 
 
Petits poissons de mer à la plancha (selon arrivage), aïoli et légumes grillés
 
 

Desserts

 
 
Tiramisu
 
 
46 ₪
 
 
 
 
Fondant au chocolat Valrhona
 
 
48 ₪
 
 
 
crème de chocolat blanc, ganache au chocolat
 
Gâteau au fromage
 
 
46 ₪
 
 
 
 
Crème brulée
 
 
42 ₪
 
 
 
 
Tarte au citron
 
 
46 ₪
 
 
 
 
Tartare de fruits exotiques
 
 
48 ₪
 
 
 
sorbet à la mangue